KÖZLEMÉNY, ÁLLÁSFOGLALÁS!

Tartalom felhasználási irányelvek

Tartalom felhasználási irányelvek:

A jelen internetes felületen található, külön nem jelölt képek saját szerzői, az illusztrációk pedig saját szellemi tulajdont képeznek!

A tartalom felhasználása más felületeken csak és kizárólag a fejlécben szereplő címen keresztüli kapcsolat felvétellel, vagy a jelen oldal forrás megjelölésével engedélyezett!

Az oldalon szereplő mások általi hozzászólásokért és szabad véleményformálásokért személyes felelősséget nem vállalok!

Köszönöm mindenki megértését.

2014. január 7., kedd

Sajtótájékoztató: 2014.01.07.

Nagy tisztelettel ajánlom mindenkinek a 2014. január 07. napján megtörtént megnyilvánulásomat és véleménynyilvánításomat a kaposvári munkaügyi kirendeltség előtt.
Ezen esemény egy figyelemfelhívás volt a köz-foglalkoztatottak gondjaira érintve a kaposvári közmunkások problémáit is, melyekről Ők nem mernek nyíltan beszélni. De szóba került az állástalanság, az alacsony munkabérek és a kormány rezsicsökkentő kampánya is és Kaposvár, valamint Somogy megye népességfogyása is. 
 
(Vágatlan saját felvétel, gyakorlatiatlanságomért elnézést kérek)

Mennyit érnek a közmunkások Kaposváron?

E téma kérdésére a válasz a következő: országosan pont annyit amijük van, vagyis ha nincs semmijük akkor nem sokat. 2011-től jelen kormány drasztikusan csökkentette a köz-foglalkoztatottak bérét, amely különösen a nem szakképzettek esetében hátrányos, ezzel egyidejűleg a korábban jobban működött közmunka és ellátó rendszert szétverte. 2010-ben egy középfokú végzettség nélküli, nem szakképzett közmunkás havi nettó 60 236 forint bért kapott kézbe 8 órai munkájáért. Idén 2014-ben, pár napja 2,4%-al emelkedtek a köz-foglalkoztatottak keresetei, amely talán még jó is lehetne, akkor ha nem nettó 50 632 forintot kapna kézbe a középfokú végzettség nélküli, nem szakképzett közmunkás 8 órai munkájáért.

Jó volna, ha ez a 2,4%-os emelés ha nem bruttó volna, mert hiába emelkedett a korábbi alap (havi bruttó 77 300 Ft-os) köz-foglalkoztatotti bér 1 800 Ft-tal, ha a közmunkás ebből csak 1 179 Ft-ot kap kézhez! Ebből is jól látszik, hogy a közmunkások bérében is ismét az adó és járulékemelés dominál. Az elsődleges munkaerőpiac, minimálbér és a szakmunkás bérminimum munkabéreinél is hasonló a helyzet, ami a béreket terhelő adókat és járulékokat, azok emelését illeti adó és -járulék csökkentés helyett! A bérezések megállapításánál türkök százaival károsítják meg a munkavállalókat, különösen az önkormányzati cégek, szervek által foglalkoztatott közmunkások esetében, hiszen ezekre lehetőséget adnak a rosszul átszabott, vagy meghozott jogszabályok és rendeletek. Sok esetben sehol nem veszik figyelembe az OKJ-s bizonyítványokat, tanfolyami végzettségeket az érettségi nélküliek esetében, így Ők nem kapnak magasabb bért hiába dolgoznának esetleg végzettségükben, de sok esetben az érettségivel rendelkezőket is papíron 8 általános végzettséget elő író, vagy betanított munkásként alkalmazzák, így ők is csak segédmunkás fizetést kapnak.

Városunkban, Kaposváron jelenleg többen is indoltalanul (8 általánosnál több végzettséggel is) értelmetlen alapkompetencia fejlesztő képzésen vesznek részt, köztük olyanok is, akiknek nem ilyen képzésekre volna szüksége. Ők írni, olvasni, számolni tanulnak és újra járják az általános iskola bizonyos részeit, mindez rengeteg állami költség kiadást jelent. A téli köz-foglalkoztatási programhoz kapcsolódó keretösszegű (24 milliárd forint) összesen 68 milliárd forintra emelkedett, amelyben benne van már az „Újra tanulok!” című program finanszírozási kerete is.

Vannak olyanok is, akik iskolapad helyett pedig az utcákon és közintézményekben közmunkát látnak el Ők rendszerint a saját utcai ruhájukban teszik ezt mindenféle munkaruha és tanúsított védőeszköz nélkül, se pihenőhely, se védőital nincs számukra biztosítva. Ezeket több nevét nem vállaló köz-foglalkoztatott is megerősítette a megfélemlítését félretéve.

A közmunkák és a munkahelyet nem teremtő alibi tanfolyamok miatt nő csak a foglalkoztatás a statisztikai számsorokban. Akinek nem jut közmunka, azoknak marad a havi 22 800 Ft-os Foglalkoztatást-helyettesítő támogatás, amely korábbi 28 500 Ft-os összegét szintén jelen kormány csökkentette. A közmunkának és más munkáknak sincs becsülete a városunkban, ahogy hazánkban sem. A hivatalok és a politikai szószólók által gyakran hangoztatott „segély helyett munkát” és a „több mint a segély” szlogenek csak az emberek megfélemlítésére szolgálnak. Ez Kaposváron sincs másképp, mindezek fényében semmi sem lesz jobb városunkban. Itt az idő megállt. Az elmúlt 20 évben több termelő üzem szűnt meg, melyeket olykor tudatosan lehetetlenítettek el. Évről évre csökken az állástalanság városunkban ez a politikai hatalom másik kedvenc mondanivalója, azonban a legutóbbi ismert adatok alapján is 3 101 fő körül van a nyilvántartott állástalanok száma, ám ettől jóval több ember van munka nélkül, mert sokak még a nyilvántartó rendszerekben sem szerepelnek. Sokan mentek el és vannak jelenleg is más városokban, vagy éppen külföldön, hogy meg tudjanak élni munkából tisztességesen, mert Kaposváron ez minden sikerpropaganda ellenére sokaknak ez eddig nem sikerült. Városunk helyi első számú vezetője az elmúlt kettő választási kampányban egyes ismeretek szerint 10 ezer új munkahelyet ígért, hol vannak ezek, tehetnénk fel a kérdést.

Kaposvár népessége az elmúlt 24 évben körülbelül 10 ezer, Somogy megyéjé körülbelül 40 ezer fővel csökkent 1990 óta.
E tények után egy bejelentéssel élek: Kaposváron sokan nehéz helyzetben vannak, mert ezen város csak az ellehetetlenítésben sikeres, de hogy ez ne így legyen, ezért:

Tisztelt hölgyeim és uraim,
Tisztelt sajtómunkatársak,

ezúton jelentem be azt, hogy tenni kívánok a városban élők felemelkedéséért, életkörülményeinek rendezéséért és napi problémáinak lehetséges megoldásáért lehetőségeim szerint ígéretek nélkül. A közeljövőben, idén Kaposvár 11. számú egyéni önkormányzati választókerületében független jelöltként szeretnék indulni a helyhatósági választásokon, melyhez minden Kaposvár-Tüskevári, Kaposvár-Kecelhegyi és más városrészek lakóinak segítségét, támogatását köszönettel fogadom, hiszen a szegénység mindenkit egyformán érint. Mostantól kezdve több észrevételt is fogok tenni a város minden pontján, valamint személyesen is felkeresem az általam választott választókerület lakóit, akikkel elbeszélgetek.

E bejelentésem után most pedig következzék néhány tiszteletteljes kérés a döntéshozókhoz:
A nép nevében kérem szépen a Kormányt és a Város kormánypárti képviselőit, vezetőjét, hogy
-hívják fel Ők is a köz-foglalkoztatottak alacsony és megkülönböztető bérezésére a figyelmet társaiknál, ennek megoldására tegyenek közösen lépéseket, hiszen az egyenlő munkáért egyenlő bér jár és egyenlő szabadságolások!

-Biztosítsák a kaposvári néhány száz közmunkásnak a munkaruhát és az elvárható munkafeltételeket!

-A város és a hivatalok vezetői teremtsenek olyan munkahelyeket, vagy segítsék elő olyan munkahelyek létrehozását, megtartását ahol a munkát vállalóknak jogaik is vannak nem csak kötelezettségeik és hívják fel a Kormány tagjainak figyelmét az ilyen jogszabályok megalkotására, hogy a magánérdekek helyett a munkások érdekei érvényesüljenek a jelenlegi rossz „munka törvénykövében” foglaltakkal szemben.

-Becsüljék meg a kétkezi munkásokat, amelynek során a munkának bérben, (nem rabszolga és éhbéren) valamint egyéb jutalmazásban is megnyilvánuló becsülete legyen, tegyék meg azt, hogy a nyilvántartott álláskeresőket emberszámba véve számukra is közösen elfogadható tisztességes és hosszú távú megélhetést biztosító munkahelyeket termetnek, ajánlanak fel a városunkban társadalompolitikai zsarolások nélkül!

-A hangzatos rezsicsökkentés drága és túlzott kampánya helyett az illetékes személyek tegyék meg azt, hogy indokolatlanul nem vesznek fel magas prémiumokat állami, önkormányzati cégeknél, olyan módon, ahogy ez az egyik kaposvári vízi-közmű szolgáltató társaságnál is történt.

Ma nem lehet megélni a foglalkoztatást helyettesítő támogatásból, a köz-foglalkoztatotti bérből és a minimálbérből, ezek sokszor még a napi élet túlélésére sem elegendőek. Ezért az országos és helyi politika képviselőinek útváltoztatására van erősen szüksége. A helyzet felismerése nem elodázható, hiszen a kis emberek napi léte a tét, köztük vannak álláskeresők, közmunkások, munkások és más rászorulók is, számukra valamilyen kezdeményezés, vagy akár egy új Európai kezdeményezés lehetne a segítség, méghozzá a garantált alapjövedelem bevezetése hazánkban is. Erről, ebben most nem foglalok állást.

Végezetül Kaposvár akkor lesz erősebb mint valaha, ha a város polgárai közül nem lesznek sok százan, hajléktanok, éhezők, szegények, és sok ezren állástalanok, kiszolgáltatottak és megfélemlítettek. Propaganda helyett valós lépésekre volna szükség Polgármester úr és kedves mindenki! A négyévenkénti X-ek behúzását minden pártszervezet és pártember elvárja, de a választások megnyerésével aztán mindenki elfeledkezik arról, hogy miért kaptak bizalmat, hiszen az emberek problémáinak megoldása helyet rendszerint csak saját magukkal és érdekeikkel vannak elfoglalva és ez így megy már az első szabad választások óta...

Nincsenek megjegyzések: