KÖZLEMÉNY, ÁLLÁSFOGLALÁS!

Tartalom felhasználási irányelvek

Tartalom felhasználási irányelvek:

A jelen internetes felületen található, külön nem jelölt képek saját szerzői, az illusztrációk pedig saját szellemi tulajdont képeznek!

A tartalom felhasználása más felületeken csak és kizárólag a fejlécben szereplő címen keresztüli kapcsolat felvétellel, vagy a jelen oldal forrás megjelölésével engedélyezett!

Az oldalon szereplő mások általi hozzászólásokért és szabad véleményformálásokért személyes felelősséget nem vállalok!

Köszönöm mindenki megértését.

2013. április 2., kedd

Vagyonvédelem

Ma Magyarországon a személy és vagyonvédelemben munkát vállalók sincsenek biztonságban.
Ezt a szakmát nem ismerik el!
A járási munkaügyi hivatalokban is furcsán néznek az állampolgárra, például a kaposvári hivatalban is, mivel az OKJ-s biztonsági őr képzettség az a hivatal munkatársai szerint semmit sem ér, ha nincs mellette egy érettségi.  
A köz-foglalkoztatásban elhelyezkedő portásokat, településőröket és vagyonőröket is hátrány éri a bérkifizetés terén helyi és országos szinten. 

Napjainkban nem kötelező a vagyonvédelmi szakmai kamara tagjának lenni és mégis pont a vagyonőri szakmai kamara az, aki egy új kormányrendelet értelmében újra vizsgáztatásra, illetve tovább képzésre vált jogosulttá, ez több mint furcsa. 

A BM 68/2012.(XII.14.) számú rendelete kötelező képzést és vizsgát ír elő a vagyonőrök részére.
A jogszabályi változások érintik a vagyonőrök intézkedési jogait és kötelességeit, az állampolgárok érdekeit szolgáló panaszkezelést, a tevékenység és a bérek differenciálását hosszabb távon előmozdító minősítést, és az ezen intézkedéseket bevezető, illetve segítő képzést.
A képzésen való részvétel minden, személy- és vagyonőr igazolvánnyal rendelkező munkavállaló részére kötelező, így ők 2014. január 1-ig kötelesek teljesíteni a törvényben meghatározott képzési és vizsgáztatási követelményeket. A vizsgával nem rendelkezők a határidőt követően nem végezhetnek vagyonvédelmi tevékenységet (a tanúsítvány megszerzéséig).
A kötelező képzéssel újabb bőrt nyúznak le minden vagyonőrtől, kezdődött az igazolvány cserével, a munkaruhával, nincs táppénz, nincs túlórapótlék, átlag havi munkaóra 240-260 óra, mind ez nettó 80 ezerért.
A kamara nem tesz semmit! Mindenki tudja milyen áldatlan állapotok uralkodnak a vagyonvédelem területén. Most egy újabb pofont kapnak a vagyonőrök is az államtól.
A BM 68/2012.(XII.14.) számú rendelete szerinti kötelező képzés költsége 9.663 forint, a vizsga díja 1.932 forint. 
A kötelező továbbképzés jelen formája diszkriminatív, ugyanis azoknak nem kell elvégezni ezt a tréninget, akiknek rendőr, vagy bármilyen BM-es intézményben elvégzett végzettségük van, csak a vagyonőr és biztonsági őr végzettségűeknek. Az is diszkriminatív, hogy a vagyonőrökön kívül mindenki másnak (pl. közterület felügyelőknek, halőröknek, vadőröknek, természetvédelmi őröknek, stb.) a munkáltatóik fizetik ki az egész képzést, és nem vonják le a munkavállalóktól. Tehát csak a vagyonőröknek kell saját anyagi terhére kifizetni ezt a képzést.
Már az előző hónap közepén kellett volna indulnia a képzéseknek, de a BM többször vissza utasította a Kamara által elkészített tananyagokat, és még mindig nem indult sehol se ilyen tanfolyam, pedig van 120 ezer vagyonőr, akiknek a felét se fogják tudni levizsgáztatni, és már a 4. hónapban járunk az évből. Ekkora létszámot biztos, hogy nem fognak tudni levizsgáztatni, így vagy megbukik ez a rendszer, és kénytelenek lesznek eltörölni ezt a jogszabályt, vagy kitolják a határidőt még egy évvel.


Tény, hogy ma kevesebben dolgoznak a vagyonvédelmi szektorban, mint amennyi embernek erről végzettsége van. 
120 ezer embernek van vagyonőr igazolványa, viszont közülük  50-60 ezren dolgoznak hazánkban e szakmában. Miért? Mert a fiatalok nem tudnak elhelyezkedni e munkakörben, mert sok a rendvédelemtől nyugdíjba vonult rendőr és katonatiszt, akik nyugdíjuk mellett a vagyonvédelem területén dolgoznak!

A szakmában elhelyezkedett őrök többsége az előírt mindenkori törvényes óradíjak alatt kap kézhez (2013-ban nettó 545 Ft a kötelező legkisebb órabér). Miért? Mert a lehetséges foglalkoztatók a legtöbbször nyugdíjba vonult rendőrt és katonatisztet alkalmazzák, mert ők kevesebbért is elvállalják a biztos nyugellátás mellett a melót.

Ami a törvényes óradíjak kifizetését illeti, ezt a legtöbb helyen nem tartják be a foglalkoztatók, melyre több példa is akad. Kaposvár Város Rendőrkapitányságán a fegyveres vagyonőrök nettó 250 Ft-ot, Fino-Food Kft. Kaposvár telephelyén nettó 350 Ft-ot, Kapos Volán Zrt. távolsági autóbusz pályaudvarán nettó 400 Ft-ot, de a Tesco és az OBI áruházakban is 350-450 Ft-os óradíjakat fizetnek ki. Ez nem elfogadható!

Kevés a lehetséges ilyen irányú munkahelyek száma és alulfizetett a szektor.
Sokaknak hiába van róla végzettségük nem vállalják el a felkínált munkát, mert törvénytelenek a felajánlott munkabérek és feltételek, így vagyok ezzel magam is.
Mi már egyszer elvégeztük az OKJ-s képzést, amely az igazolvány kiváltásával együtt munkaügyi központos támogatás nélkül 69 400 Ft-ba került! Tehát az eddig általam is kifizetett  69 400 Ft mellé még fizessek ki 11 595 Ft-ot, ami pénzlehúzás, azért hogy egyel talán dolgozni tudjak, tudjunk ebben  szakmában, ha véletlenül adódna egy mindenben törvényes lehetőség. Ráadásul 5 évente vizsgázzak is újból és újból (!) Hát nem mert azt mondta az a cég ahol a tanfolyamot többen is elvégeztük, hogy ezzel a végzettséggel amit kaptunk el fogunk tudni helyezkedni, meg azért sem, mert állástalanként, kevés pénz mellett ilyen luxuskaidásokra, hogy a kamarának jó legyen nincs keretem!
Régebben  a vagyonőri igazolványokat visszavonásig adták ki, más szakmáknál még igazolvány sincs külön, mint például pék festő, stb:.  Példaként az OKJ-s bizonyítvány is egy életre szól, ezért  hülyeség és indokolatlan újra vizsgázni hisz a vizsgán nem buktunk meg a követelményeket teljesítettük!
A bevezetett rendelet nem más, mint egy szankció és kényszer, mellyel tovább rontják a vagyonvédelem területén dolgozók esélyeit, valamint a vagyonvédelemben elhelyezkedni kívánó szakképzettséggel és érvényes vagyonőri igazolvánnyal rendelkezők elhelyezkedési esélyeit.  
Ha nem vizsgázol le nem dolgozhatsz holott azért szerezted ezt a szakmát hogy dolgozhass miért tiltanak el a munkavégzéstől?

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 14. Cikkének (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van az oktatáshoz, valamint a szakképzésben és a továbbképzésben való részvételhez.
A (2) bekezdés értelmében: EZ A JOG MAGÁBAN FOGLALJA A KÖTELEZŐ OKTATÁSBAN VALÓ INGYENES RÉSZVÉTEL LEHETŐSÉGÉT!!!
A törvény értelmében nem szabhatnak meg semmilyen képzési és vizsgázási díjat a munkavállalók terhére! Vagyis vagy az államnak, vagy a Kamarának kell biztosítani a dolgozók számára a továbbképzést, vagy pedig eltörlik a kötelezőségét, ill., hogy ez legyen a feltétele a vagyonőri igazolvány kiváltásának.

Az, hogy a Belügyminisztérium ténylegesen indokolatlanul kötelezővé tette a legkiszolgáltatottabb és legrosszabbul fizetett munkavállalók részére a kötelező továbbképzést, amit mindenkinek saját magának kell megfizetnie, valamint a munkáltatóknak is jelentős többlet költséget okoznak (nem pláne a válságos időkben), azzal megsértik az Európai Unió Alapjogi Chartáját.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 23. cikkének 1. pontja szerint minden személynek joga van a munkához, a munka szabad megválasztásához, a méltányos és kielégítő munkafeltételekhez, és a munkanélküliség elleni védelemhez!

Ha egy szegénységbe taszított ember képtelen megfizetni a kötelező továbbképzés árát, és ezért nem tudja majd megújítani a vagyonőri igazolványát, majd emiatt lesz munkanélküli (jellemzően az állam terhére), akkor ezzel sérülnek az alapvető emberi jogai is, amit a fenti nemzetközi egyezményből idéztem, mert megfosztják a munkájától, és a megélhetésétől csak azért, mert nincs miből kifizetnie a továbbképzést. 

Annak biztosítására, hogy ne legyen megkülönböztetés az eljárásban, a szakmai vizsgát a munkakör tényleges követelményeire kellene korlátozni, és nem a foglalkozás megtartását, vagy annak megszüntetését kellene szolgálnia, ezért célszerű lenne, hogy a továbbképzés csak a munkakörök, azaz a konkrét őrzési ágazatok követelményeihez kapcsolódjanak. 

Érdemes még megemlíteni a munkavállalók alapvető szociális jogairól szóló Közösségi Chartát is, mely kijelenti, hogy a belső piac kiteljesítésének az Európai Közösség munkavállalói szociális helyzetének javulásához kell vezetnie, különösen az élet és munkakörülmények, a munkahelyi egészség és biztonság, a szociális védelem, AZ OKTATÁS, valamint A KÉPZÉS tekintetében! 

A Charta Első Címének 15. pontja alapján az Európai Közösség minden munkavállalójának joga van a megfelelő szakképzéshez, valamint ahhoz, hogy az így szerzett tudás révén anyagi előnyre tegyen szert a munkája során. Ha magasabb tudás szintet várnak el, akkor fizessék is meg! Azzal, hogy több tízezer Ft-tól elesik minden vagyonőr, azzal a saját, és a családjuk megélhetése kerül veszélybe, így nem, hogy anyagi előnyre nem tesznek szert a munkavállalók, hanem inkább méltánytalan anyagi hátrány éri őket a költségek és a jövedelmek kiesésétől.
Ez nem társadalmi igazságosság, hogy fölösleges költségekbe kényszerítik a munkavállalókat és a munkaadókat, csak, hogy a Kamara ismét nyerészkedni tudjon.
Az Alaptörvény Nemzeti Hitvallása szerint az állam kötelességének érzi a szegények megsegítését, de a kötelező továbbképzéssel, amit a munkavállalóknak kell fizetnie azzal, pont az ellenkezőjét teszi. A pénztelen embereknek ki fogja állni a kötelező továbbképzést, és a kieső időre járó jövedelmet? Senki!
Magyarország Alaptörvényének XI. cikk (2) bekezdése szerint kötelező oktatás csak az alapfokú (8 osztályos általános iskolai) képzés lehet, ami ingyenes mindenki számára. A többi képzés esetén, pedig az állam hozzájárul ahhoz, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen mindenféle más képzés (anyagi támogatással). Jelenleg a kötelező továbbképzés elvégzésére senki nem kap semmilyen támogatást, hogy a munkáját megtarthassa majd.(forrás: Független Vagyonvédelmi Szakszervezet )

Kaposváron a köz-foglalkoztatásban nincs az önkormányzati intézményekben portás, vagyonőr állás lehetőség és ez egyenlőre nem is fog változni a helyi munkaügyi kirendeltség vezetése szerint.  De, ha mégis lenne, akkor is törvénytelen havi 49 ezer forintos éhbérért érettségi nélkül.
 A helyi munkaügyi központ állásajánlatai között sem szerepel az elsődleges munkaerőpiacon vagyonőrzési területen állás ajánlat.

Magam magánemberként és a szakmában elhelyezkedni nem tudóként aláírtam a Az Emberi Jogok Képviselője által indított "Ne szívd a vagyonőr vérét! Menj el dolgozni!" című petíciót!
Összefogásra van szükség a vagyonvédelem terén is, ahogy  köz-foglalkoztatás és az élet más területein is! 
Igen összefogásra és a jelenlegi kormányzat leváltására, mert a nép éhezik, fázik, élni szeretne, tisztelgésesen dolgozni tisztelgéses munkabérekért, de nem diktatúrában!

petíció tartalma más érintettek számára is aláírható és elérhető ide kattintva: http://www.peticiok.com/

Nincsenek megjegyzések: